Yüksek Lisans Programlarımız

İşletme

Yönetim Organizasyon

Finansman

Muhasebe-Finansman

Üretim Yönetimi

Pazarlama

Muhasebe

İnsan Kaynakları Yönetimi

Muhasebe Denetim

Sayısal Yöntemler

Kooperatifçilik

İşletme (Tezsiz)

Muhasebe-Finansman (Tezsiz)

İşletme İngilizce (Tezsiz)

Yönetim Organizasyon (Tezsiz)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)

 

Programlara ilişkin başvuru koşulları ve kontenjanlara www.sbe.gazi.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.