ARA SINAVI (VİZE) İLE İLGİLİ DUYURU

Yükseköğretim Kanunun 5(i) maddesi kapsamında okutulan derslerin ara sınavları Üniversitemizce gerçekleştirilecektir.

ARA SINAV TARİHİ

04 Nisan 2016 tarihinde saat 17:00’de yapılacaktır.

Öğrencilerin saat 16:30’da sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İŞLEMLERİ

Öğrencilerin sınava girecekleri yerleri gösteren sınava giriş belgelerini, 31 Mart 2016 tarihinden itibaren http://www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir.

Öğrenciler,  öğrenci numaralarını sisteme girerek sınava giriş belgelerinin çıktılarını alacaklardır (Sınava Giriş Belge çıktısının sınava getirilmesi mecburidir).

Sınava İlişkin Kurallar ve bilgiler sınav giriş belgesinde yer alacaktır.

ARA SINAVLARDA SORULACAK SORULARIN KAPSAMI

Öğrencilerimiz ara sınavlarda aşağıda belirtilen bölümlerden sorumlu olacaklardır.

TÜRK DİLİ II                                                : 1-7. üniteler (7. Ünite dahil)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  : 1-7. üniteler (7. Ünite dahil)

YABANCI DİL (İNGİLİZCE II)                        : 1-7. üniteler (7. Ünite dahil)

SINAVLAR

Bu kapsamda alınan dersler için ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavı olmak üzere 3 sınav yapılacaktır.

Bu sınavlar için Mazeret Sınavı UYGULANMAYACAKTIR

 

BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Başarı notunun belirlenmesinde kullanılan ara sınav, dönem sonu/bütünleme sınav notlarının ağırlıkları ara sınav için yüzde 30, dönem sonu/bütünleme sınavında yüzde 70 olarak belirlenmiştir.

Öğrencinin başarı harf notu; aritmetik ortalama ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Rektörlükçe belirlenen yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Ara sınava katılmayan/katılamayan öğrenciler için ayrıca Mazeret Sınavı DÜZENLENMEYECEKTİR.

Bu öğrenciler dönem sonu/bütünleme sınavına girebilecek, başarı harf notu belirlenirken ara sınav notu “0 (Sıfır) olarak kabul edilecektir.