Koordinatörlükler

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Özge DİNÇ CAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ

Doç. Dr. Mehmet BAŞ

WEB SAYFASI YÖNETİCİSİ

TANITIM EKİBİ

Arş. Gör. Yunus BIYIK

Arş. Gör. Özge DİNÇ CAVLAK

Arş. Gör. Emre Burak EKMEKÇİOĞLU

ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Doç. Dr. Metehan TOLON

KALİTE GÜVENCESİ VE DERECELENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEZUNİYET KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Arş. Gör. Sezin AKSOY

Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK

Arş. Gör. Orkun YILDIZ

Arş. Gör. Mustafa Mehmet BAYAR