1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)
Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)
Ticari İşletme Hukuku (ISLE 104, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Mathematics I (BUAD 141 3 Credits, Mandatory) 
(İŞLE 141 Matematik I)
Mathematics II (BUAD 142 ,3 Credits)
(İŞLE 142 Matematik II)
Statistics (ECON 199, 3 Credits)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (YAD 104 , 3 Kredi)
 
 
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Şirketler Hukuku (ISLE 201, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Kredi) 
Finansal Yönetim II (ISLE 212, 3 Kredi)
Pazarlamaya Giriş (ISLE 231, 3 Kredi)
Maliyet Muhasebesi I (ISLE 222, 3 Kredi)
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi)
Pazarlama Yönetimi (ISLE 232, 3 Kredi)
Üretim ve İşlemler Yönetimi I (ISLE 251, 3 Kredi)
Yönetim Bilgi Sistemleri (ISLE 242, 3 Kredi)
Örgüt Teorisi ve Yönetim İlkeleri (ISLE 261, 3 Kredi)
Üretim ve İşlemler Yönetimi II (ISLE 252)
Temel İngilizce III (YAD 203, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (YAD 204, 3 Kredi)
Organization Theory and the Principles of Management ( BUAD 261 ,3 Credits,)
(İŞLE 261 Örgüt Teo. ve Yönetim İlk.)
Cost Accounting I (BUAD 222 ,3 Credits)
(İŞLE 222 Maliyet Muhasebesi I)
Operations&Production Management I (BUAD 251 ,3 Credits)
(İŞL 251 Üretim İşlemler yönetimi I)
Operations&Production Management II (BUAD 252 ,3 Credits)
(İŞL 252 Üretim İşlemler yönetimi II)
 
Management Information Systems (BUAD 242 ,3 Credits) 
(İŞLE 242 Yönetim Bilgi Sistemleri)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İşletme Sermayesi Yönetimi (ISLE 311, 3 Kredi)
Pazarlama Planlaması (ISLE 332, 3 Kredi)
Yöneylem Araştırması I (ISLE 341, 3 Kredi)
Financial Statements Analysis (BUAD 322 ,3 Credits) 
Cost Accounting II (BUAD 321 ,3 Credits)
Human Resources Management (BUAD 362 ,3 Credits)
 Organizational Behavior (BUAD 361 ,3 Credits)
Modern Production Systems (BUAD 352 ,3 Credits)
 
 
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bilişim Teknolojileri (ISLE 343, 3 Kredi)
Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)  
Örgüt Geliştirme (ISLE 363, 3 Kredi)
Uluslararası Finansman (ISLE 312, 3 Kredi)
İcra İflas Hukuku (KAMU 398, 3 Kredi)
Sistem Analizi (ISLE 342, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
Yöneylem Araştırması II (ISLE 344, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi, Seçmeli)
Girişimcilik (ISLE 346, 3 Kredi)
Cost Accounting II (BUAD 321 ,3 Credits)
(İŞLE 321 Maliyet Muhasebesi II)
Modern Production Systems (BUAD 352 ,3 Credits)
(İŞLE 352 Modern Üretim Sistemleri)
Organizational Behavior (BUAD 361 ,3 Credits)
( İŞL 361 Organizasyonlarda Davranış)
 
 
 
4.Yıl
Zorunlu Dersler
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
Yeni Finansal Araçlar (ISLE 411, 3 Kredi)
İşletme Politikası ve Stratejileri (ISLE 402, 3 Kredi)  
Yönetim Muhasebesi I (İŞLE 421, 3 Kredi)
Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi (ISLE 412, 3 Kredi)  
Ortaklıklar Muhasebesi (ISLE 423, 3 Kredi)
Muhasebe Denetimi (ISLE 422, 3 Kredi)
Planning and Auditing of Production (BUAD 451, 3 Kredi)
(ISLE 451Üretim Planlama ve Denetimi)
Managerial Accounting II (BUAD 424 ,3 Credits)
Managerial Accounting I (BUAD 421 ,3 Credits)
(İŞLE 421 Yönetim Muhasebesi I)
 
 Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi)
Tüketici Davranış Modelleri (ISLE 432, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)
Proje Yönetimi ve Teknikleri (ISLE 442, 3 Kredi)
İleri Finansal Muhasebe (ISLE 425, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi)  
Pazarlama Araştırması (ISLE 431, 3 Kredi)
Uluslar Arası Pazarlama (ISLE 444, 3 Kredi, Seçmeli)
Proje Değerleme (ISLE 441, 3 Kredi)
Managerial Accounting II (BUAD 424 ,3 Credits)
( İŞLE 424 Yönetim Muhasebesi II)
Gayrimenkul Değerleme (ISLE 417, 3 Kredi)
Üçüncü Sektör İşletmeleri (ISLE 404, 3 Kredi)