Hakkımızda

Bölümümüzün misyonu;

Çağdaş eğitim düzeyine ulaşmak amacıyla, bölümümüzün bilimsel niteliğe, özgün ve estetik değerlere sahip, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir akademik kadro ile mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve çağdaş bir öğretim ve bilimsel bir kültür oluşturmaktır.

Bu misyonu gerçekleştirmek için bölümümüzün belirlediği vizyonu;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun profesyoneller yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuca odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Katılımcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren;
 • Uluslararası değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen;

bir bölüm olmaktır.

Bölümümüz misyon ve vizyonunu oluşturan temel değerleri;

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
 • Milli ve manevi değerlere bağlı olmak,
 • Uluslararası hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak,
 • Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
 • Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
 • Zaman yönetiminin etkinliğini sağlamak,
 • Özgün araştırmalar yapmak,
 • İşimizi sevmek.

İşletme bölümü, çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaç edinmiştir. Bölümümüzde; 14 Profesör,7 Doçent,7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 24 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim kadrosunun zenginliği mesleki uygulamalarda bütünlük sağlamakta, uygulamada karşılaşılan eksiklikleri gidermeye yönelik önemli bir hareket niteliği kazandırmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerinin Gazi Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında çift anadal ve yandal uygulamasından yararlanma imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte üniversitemizin yapmış olduğu anlaşmalar bölümümüz öğrencilerinin Erasmus programı ile yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmelerini veya yurtdışında bir şirkette ya da herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmalarını mümkün kılmaktadır.