Duyurular

1. Bir dersin dönem sonu (final) ve bütünleme sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına (stajlar hariç) katılmak ve dersin uygulaması ve diğer şartlarını yerine getirmek gerekir.
2. Bütünleme sınavı, 1.madde’deki koşulları yerine getirmesine rağmen dönem sonu (final) sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF), (FD), (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için, dönem sonu (final) sınavından sonra yapılan sınavdır. Bu sınavda öğrencilerin o yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir.
3. Bütünleme sınavları sonucunda; dönem sonu (final) sınavından DC harf notu alarak bütünleme sınavına giren veya girmeyen öğrencilerin, nihai başarı harf notu belirlenirken dönem sonu ve bütünleme sınavı notundan, öğrenci lehine olan harf notu dikkate alınacaktır.
4. Dönem sonu (final) sınavına katılan ve FF, FD, DD harf notu alarak başarısız olan öğrencilerin, bütünleme sınavından aldıkları harf notu, nihai başarı harf notu olarak alınacaktır.
5. Dönem sonu (final) notu FF, FD veya DD olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin başarı harf notu olarak “G” GİRMEDİ notu işlenecektir. Ancak öğrencinin nihai başarı harf notu olarak, dönem sonu (final) sınavından aldığı başarı harf notu kabul edilecektir.
6. Bütünleme sınavında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtildiği üzere “final sınavında geçerli olan başarı kuralları uygulanacaktır”. Bu çerçevede harf başarı notunun tespitinde, dönem sonu sınavındaki istatistiksel değerler alınacaktır.