Akademik Kadro

Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161241 

Oda no: A- 241

E- posta: aaksoy@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aaksoy

Prof. Dr. Mine TEKELİ

Bilim Dalı: Kooperatifçilik

Telefon:0 312 2161247

Oda no: A- 247

E- posta: tekeli@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/tekeli

       

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161239 

Oda no: A- 239

E- posta: mkercan@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mkercan

Prof. Dr. Nevzat AYPEK

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161223 

Oda no: A- 223

E- posta: naypek@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/naypek

       

Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161221 

Oda no: A- 221

E- posta: shtokay@gazi.edu.tr

Web: ---

Prof. Dr. Abdullah Süreyya ERSOY

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161232

Oda no: A- 232

E- posta: aersoy@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aersoy

       

Prof. Dr. Aydın KARAPINAR

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161225

Oda no: A- 225

E- posta: aydink@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aydink

Prof. Dr. Nurettin Parıltı

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161251

Oda no: A- 251

E- posta: parilti@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/parilti

       

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161249

Oda no: A- 249

E- posta: aydogan@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aydogan

Prof. Dr. Figen ZAİF

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161227

Oda no: A- 227

E- posta: figena@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/figena

       

Prof. Dr. Yıldız AYANOĞLU

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161229

Oda no: A- 229

E- posta: yildiz.ayanoglu@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yildiz.ayanoglu

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161211

Oda no: A- 211

E- posta: asokmen@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/asokmen

       

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161206

Oda no: A- 206

E- posta: abelgin@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/abelgin

Prof. Dr. Cihan TANRIÖVEN

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161224

Oda no: A- 224

E- posta: cihant@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/cihant

       

Prof. Dr. Serap Sebahat YANIK

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161235

Oda no: A- 235

E- posta: seraps@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/seraps

Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161226

Oda no: A- 226

E- posta: mbas@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mbas

       

Doç. Dr. Metehan TOLON

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161228

Oda no: A- 228

E- posta: metehan@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/metehan

Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161234

Oda no: A- 234

E- posta: agoksel@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/agoksel

       

Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161214

Oda no: A- 214

E- posta: eeakin@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/eeakin

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YÜNGÜL

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161213

Oda no: A- 213

E- posta: yungul@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yungul

       

Dr. Öğr. Üyesi Mesiha SAAT

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161236

Oda no: A- 236

E- posta: mesiha@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mesiha

Doç. Dr. Ayşe YILDIZ

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161210

Oda no: A- 210

E- posta: ayseyildiz@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ayseyildiz

       

Dr. Öğr. Üyesi Adem ALTAY

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161220

Oda no: A- 220

E- posta: altay@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/altay

Dr. Öğr. Üyesi Selma KALYONCUOĞLU

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161253

Oda no: A- 253

E- posta: selmakalyoncu@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/selmakalyoncu

       

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir KÖROĞLU

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161209

Oda no: A- 209

E- posta: koroglu@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/koroglu

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Gökhan YILMAZ

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161255

Oda no: A- 255

E- posta: kgyilmaz@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/kgyilmaz

       

Öğr. Gör. Hasan OCAKTAN

Bilim Dalı: Ticaret Hukuku

Telefon:0 312 2161217

Oda no: A- 217

E- posta: ocaktan@gazi.edu.tr

Web: ---

Arş. Gör. Dr. Oğuzhan YAVUZ

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161230

Oda no: A- 230

E- posta: oyavuz@gazi.edu.tr

Web: ---

       

Arş. Gör. Dr. Sedat Belbağ

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161238

Oda no: A- 238

E- posta: sedatbelbag@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sedatbelbag

Arş. Gör. Dr. Mustafa Gökhan BİTMİŞ

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161203

Oda no: A- 203

E- posta: mgbitmis@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mgbitmis

       

Arş. Gör. Dr. Cihat ERBİL

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161240

Oda no: A- 240

E- posta: cihaterbil@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/cihaterbil

Arş. Gör. Dr. Şahnaz KOÇOĞLU

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161202

Oda no: A- 202

E- posta: sahnaz@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sahnaz

       

Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161205

Oda no: A- 205

E- posta: erdemcevik@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/erdemcevik

Arş. Gör. Burcu ZENGİN

Bilim Dalı: Finansman

Telefon:0 312 2161208

Oda no: A- 208

E- posta: burcuzengin@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/burcuzengin

       

Arş. Gör. Orkun YILDIZ

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161222

Oda no: A- 222

E- posta: orkunyildiz@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/orkunyildiz

Arş. Gör. Özge DİNÇ CAVLAK

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161204

Oda no: A- 204

E- posta: ozgedinc@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ozgedinc

       

Arş. Gör. Sezin AKSOY

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161204

Oda no: A- 204

E- posta: sezinaksoy@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sezinaksoy

Arş. Gör. Mustafa Mehmet BAYAR

Bilim Dalı: Üretim Yönetimi

Telefon:0 312 2161205

Oda no: A- 205

E- posta: mehmetbayar@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetbayar

       

Arş. Gör. Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 2161208

Oda no: A- 208

E- posta: fkarakaya@gazi.edu.tr

Web: ---

Arş. Gör. Pelin Erden

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161216

Oda no: A- 216

E- posta: pelinerden@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/pelinerden

       
 

 

 

Arş. Gör. Emre Burak EKMEKÇİOĞLU

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161212

Oda no: A- 212

E- posta: emreburak.ekmekcioglu@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/emreburak.ekmekcioglu

       
 

 

 

 

 

 

       

Arş. Gör. Gülfiz ERGİN DEMİRDAĞ

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161204

Oda no: A- 204

E- posta: gulfizer@gmail.com

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gulfizergin

 

Arş. Gör. Gökhan KENEK

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161215

Oda no: A- 215

E- posta: gokhankenek@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gokhankenek

 

       

Arş. Gör. Osman BENK

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161215

Oda no: A- 215

E- posta: osmanbenk@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/osmanbenk

 

Arş. Gör. Muhammet Burak DELİBAŞ

Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Telefon:0 312 2161207

Oda no: A- 207

E- posta: mburakdelibas@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mburakdelibas

 

       

Öğr. Gör. Dr. Tuba YUMUŞAK

Bilim Dalı: Pazarlama

Telefon:0 312 2161218

Oda no: A- 218

E- posta: t_tokucoglu@hotmail.com

Web: ---

 

 Öğr. Gör. Aziz YILDIZ

Bilim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Telefon:0 312 2161000

Oda no: A- 210

E- posta: azizyildiz@gazi.edu.tr

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/azizyildiz

       

Arş. Gör. A.Nurbanu KÖROĞLU

Bilim Dalı: Muhasebe

Telefon:0 312 216 12 08

Oda no: A- 208

E- posta: nurbanukoroglu@gmail.com

Web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nurbanukoroglu